Regulamin / Polityka prywatności


Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 17.09.2018


1. Ten dokument opisuje zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych klientów Gargas Rośliny.

Podajemy te informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.


2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Paweł  prowadzący działalność gospodarczą F.H.U. Paweł Gargas, ul. Widok, 32-020 Wieliczka, NIP 6831010961, REGON 357043010, e-mail: gargaspawel@interia.pl, telefon: +48 502 449 717 

3. Źródło danych osobowych

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa:
  • przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej stronie po skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem e-maila albo naszego konta na Facebook'u

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o przepisy RODO, z następujących powodów:

(1)  jest to niezbędne do realizacji umowy, którą zawieramy:
  • umożliwia obsługę reklamacji oraz dochodzenia roszczeń
(2) przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Nawet jeżeli wydajemy tylko paragon fiskalny (a nie fakturę), który nie zawiera Państwa danych musimy archiwizować i dokumentować nasze usługi  ze względu  na przepisy podatkowe

(3) jeżeli wyrazili Państwo zgodę, będziemy mogli przesyłać e-maile z informacjami o naszej ofercie

5. Pliki cookies
Korzystając z naszej strony internetowej, po wyrażeniu przez Państwa zgody, automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta.  Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”). Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

6. Jakie dane trzeba podać 
Do zawarcia z nami umowy potrzebne jest podanie następujących danych: 
  • Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, w celu uzyskania faktury: imię i nazwisko, nazwa działalności, adres oraz numer NIP
Wszystkie te dane będą przez nas przetwarzane. Może się zdarzyć, że przepisy prawa wymagać będą od nas uzyskania od Państwa również innych danych osobowych – dla celów rachunkowych lub podatkowych. W takiej sytuacji udzielimy odrębnej informacji.


7. Jakie dane są przetwarzane

Będziemy przetwarzać te dane, które wskazane są w punkcie 6, a ponadto:
  • historię płatności i dane związane z jej wykonaniem (np. numer konta lub karty kredytowej)
  • dane związane z plikami cookie - jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony prosimy zapoznać się z Polityką cookies

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

1)  prawo dostępu do swoich danych

2) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych (są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów podatkowych, które nakazują przechowywanie określonych dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, przez określony czas)

3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielona

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila: gargaspawel@interia.pl


9. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne:
  • podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze (w tym płatności elektroniczne)
  • podmiotom, które zapewniają nam obsługę księgową (dane widoczne na fakturach i w naszych wyciągach bankowych) i prawną (tylko w razie pojawienia się problemu prawnego)
  • podmiotom zapewniającym informatyczną obsługę naszego systemu poczty elektronicznej, dbającym o bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego oraz firmie hostingowej
Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.

10. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a potem przez okres konieczny do realizacji  obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy. 

11. Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do międzynarodowych organizacji.

12. Automatyzacja przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na Państwa sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Państwa żadnych skutków prawnych.